Πιστοποιήσεις

 

Τα προϊόντα μας έχουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν ISO 9001:2008,

και τη γερμανική πιστοποίηση TUV

Inter Cert.