Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Pilar Υποσταθμού

500kW μονό άξονα becker